Kalite Politikamız

Kalitemizi sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi ilke edindik.

Gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak çevre kirliliğine sebep olan etkileri azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak. / Riskleri azaltarak çalışma ortamını daha güvenli kılarak çevre kazalarını, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek.

Firmalarla olan ilişkilerde minimum maliyetlerle mükemmeliyet arayışı ve müşteri –tedarikçi mantığını karşılıklı işlevsel ilişkilerle genişleterek tüm çalışanlarına kendi çalışmalarının ve hatalarının son kullanıcı üzerindeki etkilerinin bilicine varmasını sağlamak. Çalışanlarımızın ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek.

Ve son olarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda tüm çalışanlarımızın tam katılımı ile hareket etmektir.


Kalite Politikası | ISO 9001 | ISO 22000 | Helal